Nhà giàu thích treo dòng tranh đẹp nào?

Nhà giàu thích treo dòng tranh đẹp nào? là điều khá thú vị cho các gia đình khi tìm hiểu đó. Vì với những gia đình khác thì nghĩ: “Nhà giàu chắc họ phải treo tranh phong thủy hợp với mệnh của họ, tuổi của họ. Thì việc làm ăn buôn bán mới phát tài phát lộc được như vậy”. Thế nhưng với những nhà giàu thực sự họ có nghĩ như vậy không. Hãy cùng Nội thất Ninh Bình phân tích cho quý vị hiểu rõ điều này. Với nhà giàu, họ thường không giàu lên vì may mắn. Nếu giàu lên vì may mắn thì là số ít lắm. Chủ yếu là do sự nỗ lực của bản thân và gia đình họ. Và đến 80% nhà giàu đều là những gia đình […]

xem thêm